Szkolenie "Profesjonaliści w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka"

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE PT  "PROFESJONALIŚCI W LOKALNYM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECKA"

W dniu 29.05.2012 zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka.

Szkolenie to jedno z działań zaplanowanych w ramach Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowy Targ mające na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych mających kontakt w problematyką przemocy w rodzinie. Szkolenie przeprowadziła Pani Ewa Lisowska-Kania z Krakowa. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 i miało charakter wykładowy połączony z dyskusją i zadawaniem pytaniem ze strony uczestników. Szkolenie miało na celu usystematyzować wiedzę na temat zjawiska przemocy wobec dziecka oraz przygotować do skutecznego reagowania i pomagania dzieciom w sytuacji przemocy. Szkolenie zakończyło się o godz. 15.00.